sarav paper-6 समूहदर्शक,पिलूदर्शक,घरदर्शक शब्द

sarav paper-6

sarav paper-6 समूहदर्शक,पिलूदर्शक,घरदर्शक शब्द

सराव पेपर- 6 या चाचणीत समूहदर्शक शब्द प्राण्यांचे पिलू दर्शक शब्द आणि प्राण्यांचे घरदर्शक शब्द या भागावर आधारित 20 प्रश्नाची चाचणी सराव परीक्षा sarav paper-6 घेतली गेली आहे. येथे 20 प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय आहेत. त्यापैकी तीन पर्याय चुकीचे असून एकाच पर्याय बरोबर आहे. चाचणी पूर्ण झाल्यावर लगेचच निकाल आणि आपला स्कोअर पाहता येईल .

[ays_quiz id=’7′]

शब्द समूहाबद्दल एक शब्द या भागावरील चाचणी सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *