sarav paper tense काळ आणि त्याचे प्रकार

sarav paper-7

sarav paper tense -7 काळ आणि त्याचे प्रकार

काळ आणि त्यांचे प्रकार या भागावर आधारित sarav paper tense वीस प्रश्नांची चाचणी येथे घेतली गेली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला तीन पर्याय असून त्यापैकी एक पर्याय अचूक आहे.अचूक पर्यायावर क्लिक करून सर्व प्रश्न सोडवा आणि चाचणी पूर्ण करा. चाचणी पूर्ण झाली की लगेच आपला निकाल पाहता येईल. आपली चुकलेली प्रश्नांची उत्तरे लगेच दाखवली जातील. त्यावरून आपण ही चाचणी पुन्हा पुन्हा सोडू शकतो.

[ays_quiz id=’8′]

शब्दांच्या जाती आणि उपजाती माहीत करून. घ्या येथे क्लिक करा.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *