महाराष्ट्राचे २५ मुख्यमंत्री

Chief Minister

list of Chief Minister of maharashtra

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत झालेले मुख्यमंत्री – list of Chief Minister of maharashtra यादी, सोबत नाव, कालावधी, एकूण दिवस, मतदारसंघ आणि राजकीय पक्ष याची माहिती दिलेली आहे.

Qualification for Chief Minister-मुख्यमंत्री पदासाठीची पात्रता

 • तो भारताचा नागरिक असावा. 
 • वयाची पंचवीस वर्ष पूर्ण असावी.  
 • तो व्यक्ति राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या लाभाच्या पदावर नसावा.
 • विधिमंडळाचा सदस्य असावा. 
 • त्याच्याकडे बहुमत प्राप्त असावे.

Work of Chief Minister-मुख्यमंत्री कामे

 • राज्यघटनेतील घटक राज्य सूची मधील दिलेल्या विषयावर कायदे तयार करणे.योग्य नियमावली तयार करणे.
 •  राज्यात विकासाच्या विविध योजना व कार्यक्रम आखणे.
 •  संपूर्ण राज्यात शांतता व सुव्यवस्था स्थापन करणे.
 •  प्रशासन चालवण्याची नियमावली तयार करणे.
 •  राज्य,केंद्र,विविध राज्य यांच्यात सतत संपर्क ठेवणे आणि समन्वय साधणे.
 •  राज्याच्या संपूर्ण प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे. मंत्रिपरिदेवर नियंत्रण ठेवणे.निर्देश देणे.
 • मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्याच्या विकासाचे धोरण ठरवणे व निर्णय घेणे.
 • राज्याच्या विकासासाठी महसूल गोळा करणे आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवणे.
 • केंद्राच्या किंवा विविध केंद्र किंवा विविध स्तरावर वेगवेगळे करार करणे किंवा वाटाघाटी करणे.
 • राज्यातील संपूर्ण कर्मचारी प्रशासन यांचे नेतृत्व करणे,नियंत्रण ठेवणे.

Part -1 List of Chief Minister of Maharashtr-भाग-पहीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी आणि माहिती

 1. यशवंतराव चव्हाण.
 • १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२  
 • २ वर्षे २०२ दिवस
 • मतदारसंघ-कराड उत्तर   
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

२. मारोतराव कन्नमवार. 

 • २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३
 • १ वर्षे ४ दिवस 
 • मदारसंघ-सेवली 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

 ३. पी.के.सावंत 

 • २५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३ 
 • ९ दिवस 
 • चिपळूण कोकण 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

४. वसंतराव नाईक 

 • ५ डिसेंबर १९६३ ते १ मार्च १९६७ 
 • १ मार्च १९६७ ते १३ मार्च १९७२ 
 • १३ मार्च १९७२ ते २० फेब्रुवारी १९७५ 
 • ११ वर्षे ७७ दिवस 
 • पुसद-विदर्भ 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

  ५. शंकरराव चव्हाण 

 • २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ मे १९७७ 
 • २ वर्षे ८४ दिवस 
 • भोकर जि. नांदेड 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

६ . वसंत दादा पाटील 

 • १७ मे १९७७ ते ५ मार्च १९७८ 
 • ५ मार्च १९७८ ते १८ जुलै १९७८ 
 • १ वर्ष ६२ दिवस 
 • सांगली मतदारसंघ 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस (urs)

७ . शरद पवार  

 • १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० 
 • १ वर्ष २१४ दिवस 
 • बारामती मतदारसंघ 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस (soci)

.ए.आर.अंतुले 

 • ९ जून १९८० ते १२ जानेवारी १९८२ 
 • १ वर्ष २१७ दिवस 
 • श्रीवर्धन, कोकण 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस

.बाबासाहेब भोसले 

 • २१ जानेवारी १९८२ ते १ फेब्रुवारी १९८३
 • १ वर्ष ११ दिवस
 • नेहरूनगर 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस

१०.वसंतदादा पाटील

 • २ फेब्रुवारी १९८३ ते १ जून १९८५
 • २ वर्षे ११९ दिवस
 • सांगली 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस

११.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर

 • ३ जून १९८५ ते ६ मार्च १९८६
 • २७६ दिवस
 • निलंगा 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस 

१२.शंकरराव चव्हाण

 • १२ मार्च १९८६ ते २६ जून १९८८
 • २ वर्ष १०६ दिवस
 • विधानपरिषद सदस्य
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस    

१३.शरद पवार

 • २६ जून १९८८ ते ३ मार्च १९९०
 • ४ मार्च १९९० ते २५ जून १९९१
 • २ वर्षे ३६४ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • बारामती पुणे

Part-2 List of Chief Minister भाग-दूसरा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी आणि माहिती

१४.सुधाकरराव  नाईक    

 • २५ जून १९९१ ते २२ फेब्रुवारी १९९३
 • १ वर्ष १४२ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • पुसद वाशिम   

 १५.शरद पवार

 • ६ मार्च १९९३ ते १४ मार्च १९९५
 • २ वर्ष ८ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • बारामती पुणे

१६.मनोहर जोशी

 • १४ मार्च १९९५ ते ३१ जानेवारी १९९९
 • ३ वर्षे ३२३ दिवस
 • शिवसेना
 • दादर मुंबई

१७.नारायण राणे

 • १ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९
 • २५८ दिवस
 • शिवसेना
 • मालवण कोकण

१८.विलासराव देशमुख

 • १८ ऑक्टोबर १९९९ ते १६ जानेवारी २००३
 • ३ वर्षे ९० दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • लातूर

१९.सुशीलकुमार शिंदे

 • १८ जानेवारी २००३ ते ३०ऑक्टोबर २००४
 • १ वर्ष २८६ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • सोलापूर दक्षिण

१९.विलासराव देशमुख

 • १  नोव्हेंबर२००४ ते ४ डिसेंबर २००८
 • ४ वर्षे ३३ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • लातूर

२०.अशोक चव्हाण

 • ८ डिसेंबर २००८ ते ७ नोव्हेंबर २००९
 • ७ नोव्हेंबर २००९ ते ९ नोव्हेंबर २०१०
 • १ वर्ष ३३६ दिवस 
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • भोकर, नांदेड

२१.पृथ्वीराज चव्हाण

 • ११ नोव्हेंबर २०१० ते २६ सप्टेबर २०१४
 • ३ वर्षे ३१९ दिवस
 • पक्ष-भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
 • विधान परिषद सदस्य

२२.देवेंद्र फडणवीस

 • ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९
 • ५ वर्षे ८ दिवस 
 • भारतीय जनता पक्ष
 • नागपूर दक्षिण पश्चिम

२३.देवेंद्र फडणवीस

 • २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९
 • ३ दिवस
 • भारतीय जनता पक्ष
 • नागपूर दक्षिण पश्चिम

२४.उद्धव ठाकरे

 • २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२
 • २ वर्षे २२२ दिवस
 • शिवसेना
 • विधान परिषद सदस्य.

२५.एकनाथ शिंदे

 • ३० जून २०२२ पासून पुढे
 • शिवसेना बंडखोर
 • विधान सभा सदस्य.
 • कोपरी पाचपाखंडी ठाणे

President’s Rule In Maharashtra-महाराष्ट्रातील राष्ट्रपति राजवटी

१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८० एकूण ११२ दिवस राष्ट्रपति राजवट लागू करण्यात आली .

२८ सप्टेंबर २०१४ ते ३०ऑक्टोबर २०१४ एकूण ३२ दिवस राष्ट्रपति राजवट लागू करण्यात आली .

१२ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ नोव्हेंबर २०१९ एकूण ११ दिवस राष्ट्रपति राजवट लागू करण्यात आली .

महाराष्ट्रातील विविध लेखक,कवि,नाटककार,व्यक्ति यांची टोपण नावे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा . “

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *